Aruba Beach
Page 9 of 9 FirstFirst ... 789
Results 81 to 85 of 85

Thread: Possible Airport Strike

 1. #81
  Senior Member corona's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Posts
  479
  Not again!

  With all the headaches associated with air travel, I'm not very happy to have this hanging over heads for a second time, two years in a row. Last year, it ended up that the strike didn't affect our flights, and I hope the news lizzardo posted means a permanent end to the potential strike and not just a delay.

  I appreciate everyone who is keeping us updated with up to date news.
  No Shirt, No Shoes, No Problem
  Next Aruba trip in
  Loving Aruba Since Honeymoon 1984

 2. #82
  Senior Member Aruba4ever's Avatar
  Join Date
  Mar 2009
  Posts
  3,603
  All is settled, no worries. Enjoy your trip!
  jay

 3. #83
  Senior Member corona's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Posts
  479
  Thanks, Jay!! That's great news.
  No Shirt, No Shoes, No Problem
  Next Aruba trip in
  Loving Aruba Since Honeymoon 1984

 4. #84
  Senior Member lizzardo's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  948
  translated via google from amigoe.com

  Cao airport final
  28 Maart, 2009, 16:16 (GMT -04:00)
  March 28, 2009, 16:16 (GMT -04:00)

  Email dit artikel
  Email this article
  Print this article
  Vertegenwoordigers van vakbond STA en luchthavendirecteur Peter Steinmetz (rechts) zetten na maanden van moeizaam overleg eindelijk hun handtekening onder een nieuwe cao voor drie jaar.
  Representatives of trade union STA and airport director Peter Steinmetz (right) after months of difficult discussions finally signed a new collective agreement for three years.
  ORANJESTAD — AAA-directie en vakbond STA ondertekenden gisteren de nieuwe cao voor luchthavenpersoneel.
  ORANGE CITY - AAA STA management and union yesterday signed the new collective agreement for airport staff.
  Daarmee is de collectieve arbeidsovereenkomst definitief na maanden van moeizaam onderhandelen.
  This is the final collective agreement after months of difficult negotiations.
  Het personeel krijgt er voor dit jaar en de komende twee jaren een vast bedrag per maand bij.
  The staff gets there this year and the next two years, a fixed amount per month.
  Dit jaar komt dat neer op 175 florin en voor 2010 en 2011 elk jaar 100 florin.
  This year that amounts to 175 florin for 2010 and 2011 and each year 100 florin.
  Peter Steinmetz, directeur van Aruba Airport Authority (AAA), sprak zijn tevredenheid uit over het behaalde resultaat.
  Peter Steinmetz, director of Aruba Airport Authority (AAA), expressed its satisfaction with the outcome.
  “In november vorig jaar, bij aanvang van de onderhandelingen, lagen de standpunten ver uiteen.
  "In November last year, at the start of negotiations, the positions were far apart.
  Deze overeenkomst vormt een redelijk compromis.
  This Agreement constitutes a reasonable compromise.
  We kunnen nu verder werken aan een gezond bedrijf.” De nieuwe cao regelt naast de jaarlijkse verhoging van het bruto salaris, een verhoogde vergoeding voor ‘onplezierig werk’, waaronder overwerk.
  We can now work towards a healthy company. "The new collective agreement governs alongside the annual increase in the gross salary, increased compensation for unpleasant work, including overtime.
  In de cao is eveneens een bepaling opgenomen die werknemers een duidelijker perspectief biedt qua doorgroei naar nieuwe functies.
  The agreement also included a provision that employees with a clearer perspective in terms of growth for new functions.
  De cao geldt voor 140 werknemers.
  The agreement covers 140 employees.
  De vakbond eiste in het beginstadium overigens een loonsverhoging van 23 procent.
  The union demanded in the beginning stage, a rise of 23 percent.
  De luchthavendirectie wilde echter niet verder gaan dan acht procent.
  The airport board would not go more than eight percent.
  Ook over het zogeheten groeistap-systeem waren de partijen het niet eens.
  Also on the so-called step-growth system, the parties do not agree.
  Met hulp van de Landsbemiddelaar kwamen de vakbond en directie alsnog tot een akkoord.
  With the help of the National Mediator, the union and management reached an agreement yet.

 5. #85
  Senior Member cindyo's Avatar
  Join Date
  May 2007
  Location
  Reniassance Island & Surf Club Lazy River
  Posts
  5,694
  Delighted, thanks so much for the update, you're a peach ! cindyo

Page 9 of 9 FirstFirst ... 789

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO