Evenemangskalender

Fire Prevention 10 km- och 5 km-lopp

September 30, 2018


Spara i MyAruba

Tanki Flip 13Aruba Fire Prevention Run är ett 10- och 5-kilometerslopp för lokalbefolkning och besökare.

Besökare som vill träna för en god sak kan delta i det årliga brandförsvarsloppet på 10 eller 5 km. Loppet är öppet för alla bofasta och besökande löpare (och gångare) och följer en cirkelbana som börjar och slutar vid brandstationen i Tanki Flip.

Evenemanget hålls vanligen i september.

This site uses cookies. Some of these are essential while others help to improve your experience through insights into how the site is being used. For more information please visit the privacy & cookie policy page.

Allow non-essential cookies for:

Your preferences have been updated.