This site uses cookies. Some are essential while others improve your browsing experience and allow us to advertise. For more info visit the privacy policy page.

Allow inessential cookies for:

Your preferences have been updated.

View of the Kibrahacha plant in Arikok National Park.

08 jan 2024

Nationaal park op Aruba in actie om uitgestorven vogelsoort terug te brengen

Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) & partners introduceren plan om regionaal uitgestorven ‘Lora’ te herintroduceren

Tijdens een recente presentatie voor natuurbeschermers, onthult Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) dat de organisatie, als onderdeel van een breder herintroductieprogramma, verregaande plannen heeft om de regionaal uitgestorven papagaai ‘Lora’ terug te brengen. Drieëndertig (33) Amazona Barbadensis papegaaien, lokaal bekend als de ‘Lora’, die in maart van dit jaar illegaal uit naburige landen zijn binnengesmokkeld, zijn aan de hand van een ministerieel besluit onder wettelijk toezicht van FPNA geplaatst. Het voornaamste doel is de succesvolle terugkeer en reproductie van deze vogels in beschermde habitatten op het eiland. Deze aankondiging markeert het startpunt van een van vele mijlpalen om uitgestorven vogelsoorten te herintroduceren. 

De Lora is al geruime tijd lokaal uitgestorven op Aruba. Desondanks is de kleurrijke vogel nog steeds onderdeel van het natuurlijke erfgoed op het One happy island. Deze papegaaisoort heeft een ecologisch onderscheidende functie, namelijk het verspreiden van zaden, wat aan de snelle toename van bepaalde plantsoorten bijdraagt en daardoor ook een keur aan dierenlevens ondersteunt. Met het Herintroductie- en Conservatieprogramma van FPNA voor de ‘Lora’ worden duurzame en zelfstandige papegaaipopulaties op Aruba hersteld. 

Papegaaien en parkieten behoren tot de meest bedreigde vogelgroepen ter wereld. Veel bedreigingen zijn van menselijke aard (Birdlife International 2017, Silvius 1991), maar ook een kleine populatie-omvang met een lagere genetische diversiteit, een gebrek aan essentieel leefgebied, invasieve roofdieren zoals huiskatten, boa’s en ratten, de vangst voor handel in huisdieren en overmatige jacht, dragen hieraan bij. 

De terugkeer van de ‘Lora’ op Arubaans grondgebied is van essentieel belang omdat het ten eerste de lokale ecosystemen verrijkt en aan een grotere biodiversiteit bijdraagt. Daarnaast biedt de herintroductie een bijzondere kans om het publiek beter voor te lichten over de oorzaken van uitsterving van diersoorten en het belang van dierenbescherming- en behoud. Door aan te tonen hoe je uitgeroeide vogels die ooit in gevangenschap leefden of in dergelijke omstandigheden geboren zijn, terug laat keren, lever je het bewijs voor wereldwijde conservatiemogelijkheden. 

Chief Conservation Officer, mevrouw Silva vertelt, “Het FPNA-conservatieteam, dat de verschillende fasen van het herintroductieprogramma heeft afgerond, zal doorgaan met het vrijlatingsprogramma en tegelijkertijd de inspanningen op het gebied van bewustwording en betrokkenheid opvoeren”. 

Volgens Silva zet FPNA zich continu in voor het vestigen van een duurzaam financieringsbeleid door middel van adoptie- en sponsorinitiatieven. FPNA streeft ernaar om tegen 2043, bloeiende Lora-populaties op het hele eiland terug te zien. 
FPNA is lokale, regionale en internationale partners zeer erkentelijk voor hun steun aan de herintroductiepogingen van de Lora. De herintroductie is een gezamenlijke inspanning van met name Dr. Ricardo Gorgoza en zijn team, de Veterinaire Dienst Aruba, CITES Autoriteit, Directie Natuur en Milieu, Directie Volksgezondheid, Aruba Birdlife Conservation en vrijwilligers, de Aruba Airport Authority, Vogelpark AviFauna, Echo Bonaire, World Parrott Trust, het Ministerie van Volksgezondheid en de Minister van Natuur op Aruba, dhr. Ursell Arends en zijn team. 

Ter voorbereiding op de vrijlating van de Lora’s, introduceert FPNA een landelijke bewustwordingscampagne met als doel de kennis en het bewustzijn over inheemse vogels van Aruba te bevorderen om samen met de lokale gemeenschap, Aruba tot een vogelbeschermingsgebied te transformeren. 

Prikichi op een cactus

Prikichi op een cactus

 

We zijn nog maar net begonnen met de geweldige effecten die Aruba te bieden heeft. Bekijk hieronder jouw reisinformatie en ontgrendel een Caribische beleving die je zonniger, gelukkiger en (natuurlijk) een beetje bruiner zal maken.

Vind jouw effect