HTML Component - Base Container

HTML Component - jackrabbit-suppress.html

This site uses cookies. Some are essential while others improve your browsing experience and allow us to advertise. For more info visit the privacy policy page.

Allow inessential cookies for:

Your preferences have been updated.

Reisadvies voor Aruba: Update over Coronavirus

HTML Component - cvd-open.html

Hieronder tref je informatie en reisadviesupdates van de Aruba Tourism Authority met betrekking tot maatregelen die op Aruba getroffen zijn, waaronder reisbeperkingen als gevolg van het Coronavirus (COVID-19). 

Voor het laatst bijgewerkt op: Jun 24, 2020 20:30 PM AST
Geld tot: Vandaag

Essentiële reisupdate voor alle reizigers die naar Aruba willen

Heropeningsverklaring & land/regio startdata 

Op 10 juni 2020, kondigt de Arubaanse regering officieel aan dat het land de grenzen weer heropent voor inkomend vliegverkeer. Het besluit om de grenzen, die i.v.m. COVID-19-beperkingen vanaf maart gesloten waren, te heropenen is in samenspraak met het Departement voor Volksgezondheid gemaakt, waarbij ook de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centers for Disease Control (CDC) in de Verenigde Staten, in acht zijn genomen. 

De Arubaanse overheid heeft een aantal belangrijke factoren in acht genomen om tot het besluit te komen de grenzen te heropenen. Het gaat o.m. om onderstaande factoren: 

 • Lokale insluiting
  Met een robuuste aanpak om potentiële COVID-19-besmettingen te traceren en beheersen, bleef de impact en het effect van het virus op Aruba beperkt. 
 • Geleidelijke versoepeling van beperkingen op het eiland
  Naarmate de omstandigheden verbeterde, zijn beperkingen op het eiland zonder grote zorgen voorzichtig teruggeschaald.
 • Strikte gezondheidsnormen ingesteld Op Aruba zijn strikte nieuwe gezondheids- en veiligheidsprotocollen geïntroduceerd, waaronder de Aruba Health & Happiness Code, waarbij de nadruk op het toerisme en de horeca ligt, om ervoor te zorgen dat het welzijn van zowel bezoekers als de lokale gemeenschap gewaarborgd blijft.

Toegestane landen/regio’s & openingsdata

Wanneer gaat Aruba open voor toerisme?

De zorgvuldig voorbereide heropening op Aruba vindt gefaseerd plaats en wordt door de overheid op Aruba en het Departement voor Volksgezondheid nauwgezet in de gaten gehouden. Hieronder de meest recente heropeningsdata per regio en land:

15 juni, 2020 – Bonaire & Curaçao
1 juli, 2020 - Canada
1 juli, 2020 - Europa
1 juli, 2020 – Het Caribisch gebied (m.u.v. de Dominicaanse Republiek & Haïti)
10 juli, 2020 – De Verenigde Staten van Amerika

Officiële openingsdata voor andere markten, waaronder Zuid-Amerika en Midden-Amerika, moeten nog worden bepaald.

Verplichtige toelatingsprocedures

Welke procedures en vereisten zijn verplicht voordat je Aruba binnenkomt?

Om de veiligheid en het welzijn van bezoekers en de lokale bevolking te kunnen waarborgen, zijn nieuwe verplichtingen ingesteld waar bezoekers aan Aruba aan moeten voldoen om toegelaten et worden tot het eiland. Ook zijn door de overheid opgelegde verplichtingen van kracht voor bezoekers tijdens hun verblijf op Aruba. Alle informatie omtrent de procedures wordt met regelmaat bijgewerkt, hieronder alvast enkele van de belangrijkste maatregelen:

Het online embarkation/disembarkation process (immigratieproces)

Alle bezoekers moeten verplicht de online immigratiekaart (Embarkation/Disembarkation card) process voltooien om naar Aruba te kunnen reizen. Het nieuwe ED-card process staat vanaf 26 juni, 2020 online en de verplichtingen waar men aan moet voldoen, bestaat uit vijf componenten. Lees alles s.v.p. zorgvuldig door, het zijn belangrije stappen en bezoekers mogen niet naar Aruba zonder dit process vooraf te hebben voltooid. NB: Om het process te kunnen voltooien moet je over een geldig paspoort beschikken, evenals een geldig emailadres waar je toegang toe hebt. 

Component 1: Basis reisinformatie

Hierbij zijn reizigers verplicht om hun basis reisinformatie zoals o.m. de geboortedatum, paspoortgegevens en verblijfsduur door te geven.

Timing: Bezoekers worden aangeraden om hier, zodra de reis naar Aruba geboekt is, aan te beginnen.

Component 2: Persoonlijke medische keuring

Hierbij zijn reizigers verplicht om vragen m.b.t. de eigen gezondheid zo nauwkeurig mogelijk en naar waarheid te beantwoorden. Het betreft o.m. de volgende vragen:

 • Heb jij (of de persoon voor wie je dit formulier invult) in de afgelopen 14 dagen een mogelijke longontsteking of COVID-19 -infectie gehad of is deze diagnose vastgesteld?
 • Heb jij (of de persoon voor wie je dit formulier invult) in de afgelopen 24 uur een of meerdere van de volgende symptomen gehad: koorts, hoest, keelpijn, kortademigheid of verlies van reuk/smaak?
 • Heb je in de afgelopen 14 dagen in quarantaine gezeten?
 • Ben je in de afgelopen 14 dagen, gedurende een periode van minstens 15 minuten, in nauw contact geweest (minder dan 2 meter uit elkaar) met een persoon die (mogelijk) besmet is met COVID-19, inclusief mensen die in isolatie of quarantaine hebben gezeten?

Timing: Dit moet binnen 72-4 uur voor vertrek naar Aruba voltooid worden.

Component 3: Negatief PCR-testresultaat is verplicht

Het is van belang dat er getest wordt om te bevestigen dat reizigers het Coronavirus niet hebben. Om die reden is een protocol opgesteld bestaande uit twee testmogelijkheden:

Optie 1: PRC-test ondergaan voor vertrek naar Aruba

De Arubaanse overheid spoort bezoekers aan om documentatie bij zich te dragen waaruit blijkt dat zij een negatief PCR-testresultaat hebben alvorens zij naar Aruba reizen.

 • De test moet een COVID-19-test zijn, waarbij monsters afgenomen zijn van nasale/orale swaps door middel van een PCR-test uitgevoerd in een gecertificeerd laboratorium. Het resultaat moet aan het ED-card-proces togevoegd worden. 
 • Andere COVID-19-testen (serologische testen/antistoffen testen/antigeen testen, of andere bloedonderzoeken) worden niet geaccepteerd. Bij aankomst, worden passagiers gescreend en wordt een kort interview afgenomen om de actuele gezondheidsstatus in kaart te brengen. Ook wordt de temperatuur opgenomen.
 • De kosten voor de PCR-test die in het land van herkomst is uitgevoerd is voor eigen rekening en op basis van eigen verantwoordelijkheid van de reiziger. 

Timing: Ongeveer 72 uur voor vertrek, kunnen bezoekers in actie komen om hun test/swap te krijgen. NB: De meest recente test/swapresultaten kunnen 12 uur voor vertrek geupload worden. Testen die langer dan 72 uur voor vertrek zijn afgenomen, zijn ongeldig. 

Optie 2: PCR-test ondergaan op het vliegveld van Aruba

Reizigers kunnen ook wachten tot zij op Aruba aankomen om vervolgens op het vliegveld de PCR-test te ondergaan. De kosten en de verantwoordelijkheid zijn voor rekening van de reiziger. De kosten moeten vooraf voldaan worden als onderdeel van het online Embarkation/Disembarkation-card-proces. 

 • In dit geval, wordt de PCR-test direct bij aankomst op het vliegveld afgenomen en bezoekers moeten verplicht in quarantaine bij hun accommodatie in afwachting van het resultaat.
 • De quarantaineperiode is maximal 24 uur en het Departement voor Volksgezondheid op Aruba zal er alles aan doen om de testresultaten binnen 6-8 uur te verkrijgen, om de quarantaineperiode voor bezoekers tot een minimum te beperken. 
 • Voor alle informatie omtrent de procedure indien bezoekers een positief COVID-19 testresultaat hebben terwijl zij op Aruba zijn, verwijzen wij mensen door naar ‘Maatregelen wanneer  men tijdens het bezoek op Aruba symptomen vertoont of positief gest wordt op COVID-19. 

Timing: De betaling voor het ondergaan van een PCR-test op Aruba, moet binnen 72 uur voor vertrek naar Aruba verricht worden. 

Component 4: Verplichte verzekeringsdekking

Vanwege de COVID-19 pandemie, moet de Arubaanse overheid erop toezien dat iedereen goed verzekerd is. De Aruba Bezoekersverzekering is een verplichte verzekering om ervoor te zorgen dat bezoekers beschermd zijn tegen gemaakte medische- en niet-medische kosten indien zij positief getest worden op COVID-19 tijdens hun verblijf op Aruba.

 • Bezoekers moeten de Aruba Bezoekersverzekering aankopen om het ED-card-proces te kunnen voltooien.
 • Bezoekers kunnen hun eigen reiskosten- of ziektekostenverzekering gebruiken dan wel een aanvullende verzekering afsluiten, echter komt dat dan bovenop de Aruba Bezoekersverzekering en dient het niet ter vervanging van deze verzekering.
 • Andere verzekeringen dekken waarschijnlijke bepaalde COVID-19 gerelateerde kosten, echter zijn er maar weinig polissen die een uitgebreide COVID-19 dekking bieden op Aruba en die isolatiekosten buiten het ziekenhuis om dekken. 
 • Om uw verzekeringskosten te berekenen, klikt u op deze link om de premiumcalculator te gebruiken.
 • Met een algeheel limiet van US$75,000, maken bezoekers die tijdens hun verblijf op Aruba positief getest worden op COVID-19 heel weinig out-of-pocket-kosten met de Aruba Bezoekersverzekering, aangezien zowel medische- als niet-medische leveranciers rechtstreeks door lokale verzekeraars betaald worden. 
 • Indien je de Aruba Bezoekersverzekering hebt aangekocht en alsnog niet naar Aruba reist, kun je per email een verzoek indienen om het volledige bedrag terug te krijgen. 
 • Zodra je het ED-card formulier hebt voltooid en de betaling hebt verricht, ontvang je een email met daarin je polisdocumenten van de Aruba Bezoekersverzekering als bijlage. 

Kijk voor meer informatie over o.m. de Aruba Bezoekersverzekering, FAQ’s en meer informatie omtrent toelatingseisen, het berekenen van je premie en de maximale dekkingsduur op de volgende link: klik hier.

Timing: Het aankopen van de Aruba Bezoekersverzekering moet binnen 72-4 uur voor vertrek naar Aruba verricht zijn. 

Component 5: Toestemming geven aan de overheid

Dit houdt in dat alle bezoekers verplicht zijn om aan de regels en procedures te voldoen die door de Arubaanse overheid zijn overlegd. Hieronder enkele regels en procedures:

 • Erken en ga akkoord met het feit dat je bij aankomst op Aruba en tijdens je verblijf op Aruba je medewerking zal verlenen aan elk type COVID-19 gezondheidsscreening en bijbehorende test, zoals aangegeven door de volksgezondheidsautoriteiten op Aruba, inclusief isolatie en/of in quarantaineplaatsing. 
 • Erken en ga akkoord met het feit dat wanneer een bezoeker een diagnostische PCR-test ondergaat, hij/zij het testresultaat in isolatie zal afwachten, zoals aangegeven door de volksgezondheidsautoriteiten op Aruba.
 • Erken en ga akkoord met het feit dat alle instructies die door de volksgezondheidsautoriteiten op Aruba zijn afgegeven, waaronder de instructie om in isolatie of quarantaine geplaatst te worden indien je aan een persoon met COVID-19 bent blootgesteld, opgevolgd zullen worden. 
 • Kijk voor meer informatie omtrent procedures voor mensen die positief getest zijn op COVID-19 terwijl zij op Aruba zijn, op het onderdeel hieronder, genaamd ‘Maatregelen wanneer men symptomen vertoont of positief getest is op COVID-19 tijdens het verblijf op Aruba.’ 

Timing: Akkoord gaan met de door de Arubaanse overheid opgelegde verplichtingen dient binnen 72-4 uur voor vertrek naar Aruba plaats te vinden. 

Meldingen per email & reminders

Bezoekers worden aangeraden om zodra zij hun reis naar Aruba geboekt hebben, aan de slag te gaan met het invullen van de ED-card. Zodra de bezoeker alle reisinformatie heeft toegevoegd, wordt hij/zij geregistreerd om per email reminders te ontvangen. 

 • Meldingen worden 72 uur voor vertrek per email verstuurd om aan te geven dat alle componenten van de online ED-card procedure gestart moeten worden. 24 uur voor vertrek volgt de volgende reminder per email. 
 • Wanneer het ED-card process succesvol voltooid is, ontvangen bezoekers per email een bevestiging dat zij goedgekeuring hebben gekregen om naar Aruba te reizen. Deze goedkeuring moet digitaal of middels een uitgeprinte versie tijdens het inchecken en/of instappen getoond worden. 

Wat zijn de gezondheidsprocedures op Aruba?

Alle bezoekers zijn verplicht om bij aankomst op Aruba mee te werken aan een screening en een gezondheidsprocedure zoals opgelegd door de Arubaanse overheid en de Aruba Airport Authority. Deze verplichte medewerking bestaat o.m. uit onderstaande:

 • Alle reizigers moeten tijdens de vlucht naar Aruba, evenals bij aankomst op het vliegveld, een mondkapje dragen.
 • Hoewel het dragen van een mondkapje op Aruba niet verplicht is, raden wij wel aan om altijd mondkapjes mee te nemen, voor het geval men in een situatie terecht komt waar social distancing lastig. 
 • Reizigers die niet voorafgaand aan hun reis naar Aruba een negatief PCR-testresultaat kunnen aantonen, moeten als onderdeel van het ED-card proces bij aankomst op het vliegveld van Aruba alsnog de PCR-test ondergaan.
 • De verplichte quarantaineperiode wanneer men in afwachting is van het testresultaat is maximaal 24 uur. Het departement voor Volksgezondheid doet er alles aan om de testresultaten al binnen 6-8 uur te verkrijgen om zo de quarantaineperiode voor bezoekers tot een minimum te beperken.
 • Bij alle reizigers die documentatie bij zich dragen met daarop een negatief PCR-testresultaat, als onderdeel van het ED-card proces, wordt bij aankomst de temperatuur opgenomen en zal een medicus een gezondheidsinterview afnemen.
 • Indien na het opnemen van de temperatuur en het afnemen van het interview alles in orde blijkt te zijn, zullen er geen verdere tests afgenomen worden en is een quarantaineperiode van 24 uur niet nodig. 
 • Indien een bezoeker tijdens de gezondheidsscreening op het vliegveld COVID-19 gerelateerde symptomen vertoont, wordt de bezoeker naar een aangewezen isolatielocatie gebracht om de testresultaten af te wachten. Medereizigers kunnen naar hun accommodatie toe en moeten daar in quarantaine de testresultaten afwachten. 
 • Indien de testresultaten negatief zijn, kan de bezoeker terug naar zijn/haar hotel of andere accommodatie. Indien de testresultaten positief zijn, moet de bezoeker in isolatie blijven en worden de medereizigers naar een aangewezen quarantaineverblijfsplaats gebracht. 
 • Kinderen die 14 jaar en jonger zijn hoeven geen verplichte PCR-test te ondergaan wanneer zij op het vliegveld aankomen, noch worden zij aan een gezondheidsscreening onderworpen. 

RMaatregelen indien men symptomen vertoont of positief getest wordt op COVID-19 terwijl men op Aruba is

Alle bezoekers moeten verplicht akkoord gaan met de door de Arubaanse overheid uitgestippelde procedures en protocollen indien er sprake is van symptomen en/of men positief getest is op COVID-19 terwijl men op Aruba is. Hieronder enkele verplichte maatregelen:

Indien er sprake is van COVID-19 symptomen: stap 1

Hotel en time-share gasten:

 • Indien een gast contact opneemt met het hotel of de timeshare accommodatie waar men verblijft met de mededeling dat er sprake is van COVID-19 gerelateerde symptomen zoals (koorts, hoesten, kortademigheid of moeite met ademhalen), zal het personeel de gast gelijk verzoeken om naar de kamer te gaan. Vervolgens neemt het personeelslid direct contact op met het COVID Call Center via 280-0101 en wordt het gesprek door verbonden met de kamer. 
 • Een arts voert telefonisch een triage enquête uit.

Indien gasten niet in aanmerking komen om getest te worden:

 • De arts adviseert welke vervolgstappen te nemen.
 • Het hotel volgt dit op door naar de kamer te bellen en de status te bevestigen.

Villa of private home gasten:

 • Indien een gast symptomen vertoont die aan COVID-19 gerelateerd zijn (koorts, hoesten, kortademigheid, moeite met ademhalen), moet de gast in kwestie direct contact opnemen met de host van zijn/haar verblijfsplaats of het COVID Call Center via 280-0101.
 • Een arts voert telefonisch een triage enquête uit. 

Indien gasten niet in aanmerking komen om getest te worden:

 • De arts adviseert welke vervolgstappen te nemen.

Indien COVID-19 symptomen vertoond worden & er getest moet worden: stap 2

Hotel & time-share gasten:

Voor gasten die WEL in aanmerking komen om getest te worden:

 • De COVID Call Center informeert gasten en het verblijfshotel of de timeshare accommodatie over de mogelijke besmetting.
 • Een datum en tijd worden door het COVID Call Center geprikt om de test af te nemen.
 • Alle door het host hotel of de timeshare accommodatie uitgestippelde procedures worden gevolgd en de gast wordt met een aangewezen vervoersmiddel naar de testlocatie gebracht.
 • Deze gast moet alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen gedurende dit proces volgen en moet al zijn/haar bezittingen meenemen naar een aangewezen isolatielocatie, in afwachting van de testresultaten.
 • Wanneer de gast getest wordt, worden alle medereizigers geadviseerd om in quarantaine in het hotel of de timeshare accommodatie te blijven, in afwachting van de testresultaten. 

Gasten die in een villa of privehuis verblijven:

Voor gasten die WEL in aamerking komen om getest te worden:

 • Het COVID Call Center informeert de gast over de dag en het tijdstip waarop de test plaatsvindt.
 • Medereizigers moeten in quarantaine in hun accommodatie blijven, in afwachting van de testresultaten.
 • Gasten moeten de host op de hoogte stellen van de teststatus. 

Testen & vervoer

 • De host of de persoon die vermoedelijk besmet is, neemt contact op met de aangewezen congiërge om het vervoer te regelen om naar de testlocatie te gaan.
 • Gasten moeten een mondkapje dragen wanneer zij door het aangewezen vervoersbedrijf opgehaald worden. 

COVID-19 testresultaten: Stap 3

Positief testresultaat:

Hotel en time-sharegasten:

 • Het testresultaat wordt door het Departement voor Volksgezondheid binnen 24-48 uur bekendgemaakt.
 • Indien het resultaat positief is, wordt het bevestigde geval in isolatie geplaatst op een aangewezen plek tot hij/zij volledig hersteld is. 
 • Gedurende het isolatieproces worden er medische follow-ups gedaan.
 • Zodra de patiënt in kwestie volledig hersteld is en de test negatief is, kan hij/zij de vakantie weer vervolgen of de bestemming verlaten. 

Gasten die in een villa of privéhuis verblijven:

 • De testresultaten worden door het Departement voor Volksgezondheid binnen 24-48 uur bekendgemaakt.
 • Indien het resultaat positief is, wordt het bevestigde geval in isolatie geplaatst tot er sprake is van volledig herstel.
 • Indien de huidige accommodatie geen isolatiemogelijkheden heeft, wordt de positief geteste gast naar een aangewezen isolatielocatie gebracht.
 • De nodige voorbereidingen worden getroffen om de gast naar een aangewezen isolatie-accommodatie te vervoeren.
 • Indien de huidige locatie geen gasten in quarantaine huisvest, worden voorbereidingen getroffen om de gasten naar een aangewezen quarantainelocatie te brengen. 
 • Medereizigers van de persoon die positief getest is, moeten 14 dagen lang in quarantaine en worden door het Departement voor Volksgezondheid in de gaten gehouden. 

Negatief testresultaat:

Gasten die bij een hotel of in een timeshare accommodatie verblijven:

 • Indien de resultaten negatief zijn, wordt de patiënt terruggebracht naar het host hotel of de time-share accommodatie en herenigd met zijn/haar mede-reizigers die ook tegelijkertijd uit hun quarantainesituatie gehaald worden om de vakantie te vervolgen. 

Gasten die in een villa of een privéhuis verblijven:

 • Indien de testresultaten negatief zijn, kan de patiënt weer de vakantie vervolgen.

Mede-reizigers - Quarantaineprotocollen

Gasten die in een hotel of een timeshare accommodatie verblijven: 

 • Medereizigers vergezellen de gast in kwestie niet naar de testlocatie of het ziekenhuis.
 • Medereizigers van een persoon die mogelijk besmet is blijven in quarantaine in het host hotel of in de time-share accommodatie, in afwachting van de testresultaten. 
 • Medereizigers van een persoon waarbij vastgesteld is dat er sprake is van een COVID-19 besmetting, moeten al hun bezittingen inpakken en worden naar een andere aangewezen locatie gebracht om daar 14 dagen in quarantaine te gaan. Deze periode wordt zodra er opnieuw een besmetting binnen dezelfde groep is vastgesteld, opnieuw opgestart.
 • Een persoon die geen symptomen vertoont kan of in quarantaine blijven op Aruba in een van de aangewezen locaties of de persoon kan ervoor kiezen om het eiland te verlaten.
 • Indien de medereiziger(s) zelf COVID-19 gerelateerde symptomen vertoont terwijl hij/zij in quarantaine verblijft, wordt de persoon die nu mogelijk besmet is, naar een testlocatie gebracht en vervolgens op een aangewezen plek in isolatie geplaatst, in afwachting van de testresultaten. 

Gasten die in een villa of een privéhuis verblijven:

 • Alleen gasten die symptomen vertonen worden aan een test onderworpen.
 • Medereizigers vergezellen de gast in kwestie niet naar de testlocatie en worden niet aan een test onderworpen tenzij zij zelf symptomen vertonen.
 • Indien een mede-reiziger COVID-19 gerelateerde symptomen vertoont terwijl deze persoon in quarantaine zit, wordt de persoon die nu mogelijk besmet is aan een test onderworpen en in isolatie geplaatst, in afwachting van de testresultaten.
 • Medereizigers van de persoon die nu besmet is moeten 14 dagen in quarantaine en deze quarantaineperiode wordt bij nieuwe ondekte gevallen binnen dezelfde groep telkens opnieuw opgestart. 
 • Op Aruba kan men bezoekers verplichten om het eiland te verlaten en terug te keren naar het land van herkomst, indien zij niet op het eiland in quarantaine willen gaan.
 • Gasten die wel in quarantaine verblijven hebben alsnog de mogelijkheid om Aruba te verlaten wanneer zij naar een andere quarantainelocatie gebracht worden. 

 

Deze informatie is naar goedvinden van de Arubaanse overheid aan verandering onderhevig. De hiervoor gegeven informatie geeft de meest recente informatie weer m.b.t. de heropening van Aruba en de bijbehorende protocollen en procedures. Aruba’s gezondheids- en veiligheidsprotocollen worden continu herzien en geëvalueerd. Gezien deze situatie continu aan verandering onderhevig is, raden wij iedereen aan om Aruba.com met enige regelmaat te bezoeken om o.m. updates aangaande datawijzigingen, markten en verplichte procedures te zien.

Mocht je een onbeantwoorde vraag hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via support@aruba.com.