HTML Component - Base Container

HTML Component - Hide JackRabbit

This site uses cookies. Some are essential while others improve your browsing experience and allow us to advertise. For more info visit the privacy policy page.

Allow inessential cookies for:

Your preferences have been updated.

Kamer van koophandel en Nijverheid (Chamber of commerce & Industry)

De Kamer van Koophandel informeert en adviseert belanghebbenden in het algemene belang van handel en industrie.

De Kamer is verantwoording verschuldigd aan het Ministerie van Economische Zaken en verstrekt informatie en advies van maatschappelijke, financiële en economische aard in het algemene belang van handel en industrie.

De Kamer mag uit eigener beweging dergelijk advies geven en ook voorstellen of aanbevelingen indienen bij het Ministerie van Economische Zaken. Verder voert de Kamer adviserende taken uit via een vertegenwoordiging in raadgevende organen, evenals in de overheidsinstanties en andere organisaties, die tot doel hebben de belangen van de zakelijke gemeenschap in de breedste zin van het woord, direct of indirect, te bevorderen zoals bijvoorbeeld het toerisme.

De Kamer is officieel adviserend orgaan van het Ministerie van Economische zaken voor alle aanvragen voor vergunningen met betrekking tot de Business License Ordinance. Naast de adviserende taak is de Kamer wettelijk verantwoordelijk voor beheer en supervisie van het handelsregister en het stichtingenregister. Ook is de Kamer verantwoordelijk voor het bijhouden van een openbaar register met de financiële jaarverslagen van de naamloze vennootschappen op Aruba, die op grond van het handelswetboek verplicht zijn volledige exemplaren van deze verslagen in het kantoor van het handelsregister te registreren.

Conferenties en Vergaderingen

Het Atech Congres is een van de belangrijkste technologie congressen in de Cariben.…

Lokale restaurants op Aruba

Ontdek hoe de smeltkroes van culturen bijdraagt aan een keuken die is beïnvloed door Holland, Zuid-Amerika en de Cariben.

Ontdek
Cultureel Aruba
Sightseeing & Tours Aruba

Aanbevolen Artikelen

Nieuws

Aruba is het gelukkigste land ter wereld

Aruba is het gelukkigste land ter wereld

Nieuws

Nieuwe gratis wifi-zones op Aruba

Nieuwe gratis wifi-zones op Aruba

Ervaar Aruba

Gezinnen

Cosecha

Avontuur

De Palm Tours

Eten & Drinken

Driftwood Restaurant