This site uses cookies. Some of these are essential while others help to improve your experience through insights into how the site is being used. For more information please visit the privacy & cookie policy page.

Allow non-essential cookies for:

Your preferences have been updated.

Aruba Hotel & Tourism Association

Den officiella organisationen på Aruba som tillvaratar Arubas hotell- och aktivitetspartners intressen.

ahata.coms viktigaste syfte är att vara den primära kommunikationskanalen och resursen för sina medlemmar.

AHATA är en av de mest unika och progressiva hotell- och turistenheterna i hela Nord- och Sydamerika. I mer än fyrtio år har den givit ett viktigt bidrag genom att sammanföra idéer från den privata sektorn och finansiering till stöd för Arubas turismindustri med samhället i stort. AHATA:s roll är att erbjuda medlemskapsvärde och tjänster inom områdena utbildning, affärsintelligens, juridik, kvalitet, säkerhet och bevarandet av vår miljö, bland annat.