Denna webbplats använder sig av cookies. Några är helt nödvändiga, medan andra hjälper till att förbättra din upplevelse genom att ge oss insikt i hur våra besökare använder webbplatsen. For more info visit the privacy policy page.

Tillåt icke-nödvändiga cookies för:

Dina preferenser har uppdaterats.

Exterior of the Aruba Hotel & Tourism Association.

Aruba Hotel & Tourism Association

Den officiella organisationen på Aruba som tillvaratar Arubas hotell- och aktivitetspartners intressen.

Fisherman walking on pier in high rise hotel area

ahata.coms viktigaste syfte är att vara den primära kommunikationskanalen och resursen för sina medlemmar.

AHATA är en av de mest unika och progressiva hotell- och turistenheterna i hela Nord- och Sydamerika. I mer än fyrtio år har den givit ett viktigt bidrag genom att sammanföra idéer från den privata sektorn och finansiering till stöd för Arubas turismindustri med samhället i stort. AHATA:s roll är att erbjuda medlemskapsvärde och tjänster inom områdena utbildning, affärsintelligens, juridik, kvalitet, säkerhet och bevarandet av vår miljö, bland annat.