HTML Component - Base Container

HTML Component - Hide JackRabbit

Denna webbplats använder sig av cookies. Några är helt nödvändiga, medan andra hjälper till att förbättra din upplevelse genom att ge oss insikt i hur våra besökare använder webbplatsen. For more info visit the privacy policy page.

Tillåt icke-nödvändiga cookies för:

Your preferences have been updated.

Aruba Hotel & Tourism Association

Den officiella organisationen på Aruba som tillvaratar Arubas hotell- och aktivitetspartners intressen.

ahata.coms viktigaste syfte är att vara den primära kommunikationskanalen och resursen för sina medlemmar.

AHATA är en av de mest unika och progressiva hotell- och turistenheterna i hela Nord- och Sydamerika. I mer än fyrtio år har den givit ett viktigt bidrag genom att sammanföra idéer från den privata sektorn och finansiering till stöd för Arubas turismindustri med samhället i stort. AHATA:s roll är att erbjuda medlemskapsvärde och tjänster inom områdena utbildning, affärsintelligens, juridik, kvalitet, säkerhet och bevarandet av vår miljö, bland annat.