Denna webbplats använder sig av cookies. Några är helt nödvändiga, medan andra hjälper till att förbättra din upplevelse genom att ge oss insikt i hur våra besökare använder webbplatsen. For more info visit the privacy policy page.

Tillåt icke-nödvändiga cookies för:

Dina preferenser har uppdaterats.

Exterior of the Aruba Tourism Authority.

Aruba Tourism Authority

Aruba Tourism Authority (ATA) är Arubas destinationsmarknadsförings- och -ledningsorganisation (DMMO).

Exterior of the Aruba Tourism Authority.

Som Arubas marknadsförings- och ledningsorganisation för destinationen (DMMO) har ATA ansvar för att förena turismintressen bland intressenter/partner på och utanför ön, i syfte att koordinera marknadsföringen av destinationen, destinationsutveckling och partnerskap för destinationen.

Från och med 1 januari 2011 har ATA utvecklats från en myndighet till en unik, oberoende, juridisk enhet inom den publika sektorn. Organisationsstruktur och arbetsprocesser återspeglar nu en mer flexibel, effektiv och proaktiv organisation. En kultur av ledarskap och beslutsfattande genom handlingskraft kompletteras av tydliga arbetsprocesser och resultatorienterade system som förändrar ATA:s övertygande företagsvision och -mission och ger dem klara mål.

ATA:s målsättning är att investera i målmarknader och aktiviteter som skapar en ökning av antalet besökare och spenderade pengar på ön. Genom de här åtgärderna stimulerar ATA intresset hos besökare i definierade marknader, uppmuntrar dem att välja Aruba för sin semester, sina möten, stimulansåtgärder och konferenser. Bland marknadsförings- och reklamstrategierna finns online- och offline-initiativ, specialevenemang och mottagande av partners, media, handel och särskilda gäster. Tillgång till finansiering och budgetflexibilitet säkerställer att produkten Aruba fortsätter att vara konkurrenskraftig med avseende på synlighet, igenkänning och försäljning.

ATA strävar efter organisatorisk excellens genom en miljö som främjar positiva och meningsfulla upplevelser för medarbetarna. Företagsmål nås genom att involvera och motivera alla medarbetare, hjälpa dem att nå sin verkliga potential genom öppen och ärlig kommunikation, teamwork och kärnvärdena tillit och respekt. Kreativitet, innovation, risktagande och ansvar uppmuntras.

ATA:s vision

Aruba Tourism Authority (ATA) ska bli den mest innovativa och kreativa DMMO:n i Karibien.

ATA:s uppdrag

Att öka andelen av välbeställda resenärer och det ekonomiska värdet på turismen, till förmån för samhället och våra intressenter, genom att positionera och utveckla Aruba som deras föredragna karibiska destination.