Denna webbplats använder sig av cookies. Några är helt nödvändiga, medan andra hjälper till att förbättra din upplevelse genom att ge oss insikt i hur våra besökare använder webbplatsen. For more info visit the privacy policy page.

Tillåt icke-nödvändiga cookies för:

Dina preferenser har uppdaterats.

Exterior of the Chamber of Commerce Aruba.

Industri- & Handelskammaren

Kammaren informerar och ger råd till intressenterna, i företagandets och industrins allmänna intresse.

Kammaren rapporterar till finansministern och ska tillhandahålla information och rådgivning av socialt, finansiellt och ekonomiskt slag, i företagandets och industrins allmänna intresse.

Kammaren kan på eget initiativ ge rådgivning och även lämna förslag eller rekommendationer till finansministern. Dessutom utför kammaren rådgivande uppgifter genom sin representation i rådgivande organ, samt till ledningsgrupperna i stiftelser och andra organisationer, som har till syfte att främja, direkt eller indirekt, företagsgemenskapens intressen, i dess vidaste mening.

Kammaren är officiellt utsedd till rådgivande organ för finansministern, med avseende på alla ansökningar om tillstånd som gäller företagslicenser. Utöver sin rådgivande uppgift är kammaren enligt lag ansvarig för att administrera och övervaka företagsregistret och stiftelseregistret. Kammaren är även ansvarig för att upprätthålla det allmänna registret över årliga bokslut för de aktiebolag som finns på Aruba (holländska: naamloze vennootschap), som enligt handelsbalken är skyldiga att lämna in fullständiga kopior på boksluten till handelsregistret.