Kyrkor på Aruba

Spara i MyAruba

Att delta i gudstjänster på Aruba är enkelt med många intressanta kyrkor och kapell att välja bland.

Över 50 kyrkor finns utspridda över Arubas karta. Även om den dominerande religionen på ön är romersk katolicism utövas även många andra religioner med sina egna platser för gudstjänster och mässor.

Kapellet Alto Vista, som betyder högsta utsikten, är ett av Arubas mest värdefulla landmärken. Alto Vista-kapellet är bästa sittplatsen för både soluppgång och solnedgång med sin dramatiska inramning ovanför havet. Kapellet var öns första romersk-katolska kyrka, byggt 1750 och ombyggt 1953.

This site uses cookies. Some of these are essential while others help to improve your experience through insights into how the site is being used. For more information please visit the privacy & cookie policy page.

Allow non-essential cookies for:

Your preferences have been updated.