Bewaar op MijnAruba

Noord


TripAdvisor Reisbeoordeling


Bekijk meer dan 80 soorten trekvogels vanuit de Bubali uitkijktoren, met uitzicht op hun rust- en broedgebied.

De observatietoren zorgt ervoor dat vogel spotters het echte perspectief van een vogelblik krijgen. Trekvogels, op zoek naar weelderige vegetatie waarin ze zich kunnen nestelen, treffen een oase in het Bubali Vogelreservaat.

Het water uit de nabijgelegen waterzuiveringsinstallatie stroomt naar twee met elkaar verbonden, met de hand gegraven vogelvijvers. Vogels die in het reservaat verblijven zijn onder andere reigers, zilverreigers, meeuwen, schaarbekken, meerkoeten, eenden en meer.

Ervaringen van Vakantiegangers

  @joderickoduber
  @EllisGBS
  @Stos_ic_
  @jefff_1208
  @JeroenLucas

This site uses cookies. Some of these are essential while others help to improve your experience through insights into how the site is being used. For more information please visit the privacy & cookie policy page.

Allow non-essential cookies for:

Your preferences have been updated.