HTML Component - cvd-header.html

HTML Component - jackrabbit-suppress.html

Denna webbplats använder sig av cookies. Några är helt nödvändiga, medan andra hjälper till att förbättra din upplevelse genom att ge oss insikt i hur våra besökare använder webbplatsen. For more info visit the privacy policy page.

Tillåt icke-nödvändiga cookies för:

Your preferences have been updated.

Aruba Airport

18 nov 2019

Aruba Airport Authority har slutit en överenskommelse med Schiphol beträffande säkerhet

Het directoraat voor burgerluchtvaart van Aruba aanvaardt overeenkomst over beveiligingsproces.

Direktoratet för passagerarflyg på Aruba (DCA) har kommit överens med Schiphol Airport om att acceptera och anpassa deras säkerhetsprocess. Genom denna överenskommelse kommer det inte längre att vara nödvändigt med dubbla säkerhetsföreskrifter på Reina Beatrix Airport i Oranjestad. Härigenom kommer transfern för passagerare som är på genomresa att gå mycket snabbare utan att det ruckas på säkerheten.

Edwin Kelly, direktör för DCA, säger att en viktig del av processen för att träffa detta avtal var en grundlig undersökning av Schiphols säkerhetsprocedur. I samband med detta utvärderades personalen, utbildningen, procedurerna, apparaturen och underhållet därav, liksom dokumentation.

Vd:n för Aruba Airport Authority NV (AAA), Joost Meijs, anser att det har varit en positiv utveckling genom att man redan på flygplatserna får en uppfattning hom hur säkerhetsproceduren kan effektiviseras. Meijs ser därför fram emot liknande överenskommelser med andra flygplatser för att på så sätt kunna erbjuda alla passagerare som flyger via Arubas flygplats en angenärmare flygupplevelse.

För närvarande flyger två flygbolag direkt från Schiphol till Aruba. Det handlar om KLM med sju flyg i veckan utan mellanlandning, vilket ger ungefär 7500 passagerar i månaden. Totalt är det 3100 passagerare av dessa som ska med ett anslutande flyg, särskilt då till andra västindiska destination.

Originalet från: www.airportaruba.com