This site uses cookies. Some of these are essential while others help to improve your experience through insights into how the site is being used. For more information please visit the privacy & cookie policy page.

Allow non-essential cookies for:

Your preferences have been updated.

Aug 31, 2016

Aruba och Världsturismorganisationen (FN) definierar ”lycka” genom en internationell turismkonferens

Aruba och Världsturismorganisationen (FN) definierar ”lycka” genom en internationell turismkonferens

Inspirerade av förhållandet mellan lycka, kultur och turism offentliggör nu Aruba det officiella programmet för Happiness 360 Conference – ett internationellt symposium som arrangeras 13-14 september i samarbete med FN-organet Världsturismorganisationen (UNWTO)

Den populäre TED Talk-talaren Robert Waldinger från Harvard University kommer att förklara hur hans teams 75-åriga studie av lycka kan omsättas till turismbranschen, medan landet Bhutan berättar om sin framgångssaga när det gäller lycka. Ett ledande forskningsinstitut i USA avslöjar resultaten i Arubas pågående studie om lycka. Southwest Airlines, Florida Caribbean Cruise Association, Avant-Guide Institute och andra framstående institut och organisationer kommer att prata om ”lycka” i deras respektive branscher.

”Som världens mest turismberoende land, i förhållande till sin storlek, kommer Aruba att proaktivt vara intresserat av branschtrenderna – och vi känner oss hedrade att få arrangera en konferens där dessa effektfulla insikter kan delas med turism- och kulturintressenter över hela världen”, säger Otmar Oduber, transport-, kultur- och turismminister på Aruba.