HTML Component - cvd-header.html

HTML Component - jackrabbit-suppress.html

Denna webbplats använder sig av cookies. Några är helt nödvändiga, medan andra hjälper till att förbättra din upplevelse genom att ge oss insikt i hur våra besökare använder webbplatsen. For more info visit the privacy policy page.

Tillåt icke-nödvändiga cookies för:

Your preferences have been updated.

27 aug 2016

Aruba röstar enhälligt ja till att avskaffa plastpåsen

Aruba röstar enhälligt ja till att avskaffa plastpåsen

Under ett sammanträde den 28 juni 2016 röstade Arubas parlamentsledamöter enhälligt för förslaget att förbjuda plastpåsar för engångsbruk. Lagen kommer att träda i kraft den 1 januari 2017 och butiker och andra försäljare kommer då inte längre att få förse sina kunder med plastpåsar för engångsbruk.

Förslaget kom från parlamentsledamoten Donald Rasmijn tillsammans med Omar Harms, rådgivare vid Ministeriet för allmänna frågor, och Juliet Carvalhal, koordinator för miljöfrågor på Aruba.

Teamet bakom förbudet av plastpåsen uppskattar Arubas förbrukande av plastpåsar till minst 30 miljoner per år. Till största delen konsumeras detta lokalt på Aruba, men en viss del beror också på de 1,2 miljoner turister och shoppingbesökare som kommer till Aruba årligen. Kryssningsbesökare tar oftast med sig sina påsar ombord igen, medan de som används av turister som bor på hotell och i andelslägenheter blir kvar på ön.

Förbudet mot plastpåsar och den kommunikationsstrategi som utvecklas i samband med detta har som mål att hjälpa såväl lokalbefolkning som turister att tänka på ett nytt sätt. Å andra sidan är detta också en angelägenhet för företag och försäljare som också får ta ett ansvar. Problemet med sopor har varit en utmaning länge, inte minst den som beror på turismen. Denna utmaning tar sig nu Aruba an, och inte minst med utgångspunkt i den fysiska verkligheten – Aruba är ju en ö – med få möjligheter till återvinning. Med mottot ”Refuse, Reduce, Reuse, and Respect” tar man sig an problemet.

För att skapa en lyckad kampanj måste den å ena sidan nå ut och å andra sidan definieras och kommuniceras på ett klar och tydligt sätt, så att alla känner sig tilltalade och deltar. Inte minst har den kulturella mångfalden bland både öbor och besökare varit en utmaning. En vetenskaplig studie från Aruba Tourism Authority i samarbete med öns universitet, kom dessutom till slutsatsen, att för att förbudet ska accepteras och implementeras på ett bra sätt, krävs det en kommunikationsstrategi som fokuserar på de positiva sidorna. För arubanerna är nämligen den nationella stoltheten viktig, liksom deras livsglädje och positiva inställning.

För att lyckas implementera förbudet, använder sig Aruba av professionellt stöd för att kampanjen ska nå ut och vara verksam. För att verkligen lyckas måste alla tillsammans dra sitt strå till stacken. Bland annat kommer alla partners att använda kampanjens logotyp i sina aktiviteter enligt en koordinerad tidslinje fram till och även efter det att förbudet träder i kraft den 1 januari 2017. Alla partners har entusiastiskt gått med på detta, det betyder för dem dessutom att de kan marknadsföra att de själva tar sitt miljöansvar. Det är samtidigt viktigt att var partner för sig behåller sin egen identitet inom samarbetet. På så sätt kan man visa att denna lag tillhör oss alla.

Logotypen för kampanjen liksom för den samtidigt publicerade plattformen för miljöutbildning, som ska passa både konsumenter och företag, innehåller sloganen ”Mi tas ta reusable!” – ”Min kasse är återanvändbar!” på det lokala språket papiamento. Den kommer även att finnas tillgänglig på engelska och spanska. Mottagandet har hittills varit mycket positivt, så Aruba kan vara optimistiskt när det gäller hur väl implementeringen kommer att gå.

”Många små människor på många små ställen som gör många små saker kan ändra hela världen.”