HTML Component - cvd-header.html

HTML Component - jackrabbit-suppress.html

Denna webbplats använder sig av cookies. Några är helt nödvändiga, medan andra hjälper till att förbättra din upplevelse genom att ge oss insikt i hur våra besökare använder webbplatsen. For more info visit the privacy policy page.

Tillåt icke-nödvändiga cookies för:

Your preferences have been updated.

21 maj 2019

ATA öppnar splitternytt besökscentrum i San Nicolas

San Nicolas, den näst största staden på Aruba som är den kulturella smältdegeln på One happy island, har fått sig ett besökscentrum.

ATA (Aruba Tourism Authority) invigde stolt det nya centret i närvaro av guvernör Yvonne Laclé-Dirksz, turismminister Danuillaume Oduber, ATA:s vd Ronella Tjin Asjoe-Croes och diverse parlamentsledamöter och lokala intressenter. 

Det nya besökscentret drivs av ATA och har som främsta mål att bidra med information om Aruba och San Nicolas till besökare i staden, där man främst lägger fokus på naturen och kulturen i området. 

Under de senaste två åren har ATA utvecklat en turismstrategi med projektnamn som ”Cu Mira Pa Futuro” liksom ”Niche Roadmap for Aruba”. Utvecklingen av turismen går härvidlag hand i hand med bärigheten. Alla kampanjer igångsatta av ATA bearbetas i årsplanen och den strategiska flerårsplanen fram till 2021.   

Dessa kampanjer länkas till tillväxtmodellen ”High Value, Low Impact”. I och med detta tar ATA hänsyn till de bidrag som regeringen delat ut genom andra ekonomiska program, liksom den nationella strategiska planen för Arubas framtid.

En av de viktigaste punkterna i regeringens turismplan är hur San Nicolas ska utvecklas till ett helt annat område, där fokus ligger på natur och kultur, liksom på områdets naturarv.

ATA har under de senaste åren investerat i att utbilda turoperatörer och andra intressenter, så att de på basis av dessa nya idéer ska kunna erbjuda specifika rundturer och andra produkter när det gäller San Nicolas. ATA är dessutom medfinansiär till museerna i San Nicolas och har hjälpt till med bättre information och skyltning. ATA hjälper dessutom till att bevara festivalerna Aruba Art Fair och Island Festival, varav den sistnämnda lanseras i maj. ATA bidrar även till totalrenoveringen av Baby Beach och dess omgivningar, samt ser till att informationsskyltar skruvas upp i San Nicolas, som är del i ett nytt koncept kallat Little by Little. Tack vare besökscentret kan man nu alltid få information om San Nicolas. Den färggranna designen har skapats speciellt för San Nicolas med hjälp av en lokal byrå. Denna byrå diskuterade med San Nicolas invånare och med andra människor i samband med att de utvecklade den brokiga designen. 

Besökscentret delar inte bara ut information, på vissa bestämda tider ska man också erbjuda rundturer.