HTML Component - Base Container

HTML Component - Hide JackRabbit

Denna webbplats använder sig av cookies. Några är helt nödvändiga, medan andra hjälper till att förbättra din upplevelse genom att ge oss insikt i hur våra besökare använder webbplatsen. For more info visit the privacy policy page.

Tillåt icke-nödvändiga cookies för:

Your preferences have been updated.

Aerial shot of the Bucuti & Tara Beach Resort with guests relaxing under the palapas on the beach.

06 okt 2018

Bucuti & Tara Beach Resort utnämnt till Karibiens första certifierade CarbonNeutral-resort

Arubas Bucuti & Tara Beach Resort har precis blivit första hotell i Karibien att uppnå koldioxidneutralitet.

Beviset på att handling säger mer än ord: Arubas Bucuti & Tara Beach Resort har precis blivit första hotell i Karibien att uppnå koldioxidneutralitet. CarbonNeutral-certifieringen följer CarbonNeutral-protokollet, och är en del av resortens omfattande hållbarhetsprogram. Den 28 augusti 2018 offentliggjordes att resorten uppnått denna status.

Vad innebär det att vara koldioxidneutral enligt CarbonNeutral?

CarbonNeutral är en global standard för företag som sänkt sina utsläpp av koldioxid (CO2), som fångar in värme i atmosfären, ända ner till ett netto på noll.

”Bucuti & Tara Beach Resort har satt ribban högt med sitt hållbarhetsprogram och vi är mycket glada att CarbonNeutral-certifieringen nu lagts till prestationerna, vilket visar på noll nettoutsläpp, något som ledande företag över hela världen uppnår”, säger Saskia Feast, vice VD för Western Region, Natural Capital Partners.

Vad betyder CarbonNeutral-certifiering för Bucutis gäster?

Resorten erbjuder en koldioxidneutral upplevelse, vilket betyder att Bucutis gäster inte lämnar något fotavtryck, utan kan minnas sin sköna semester utan att känna skuld.

Bucuti & Taras kall är att uppnå bestående resultat både för gästerna och för miljön. Bucuti & Tara har nu bevisat att en koldioxidneutral och minnesvärd semester inte behöver exkludera varandra.

Vägen till koldioxidenutralitet

Under åren har resortens ”Green Team”, med fullt stöd av ägarna och med rejäla investeringar, uppnått en mycket stor minksning av utsläppen inom den egna driften.  Genom sitt omfattande CarbonNeutral-initiativ har Bucuti & Tara sänkt sina koldioxidutsläpp så mycket det går inom resorten. Det lilla som återstår har neutraliserats genom den lokala vindkraftsanläggningen Vader Piet.

Initiativen innebär att man gått igenom allt, från det enklaste till det mest komplicerade inom varje del av resortens service, för att se vad som kan göras på ett annat sätt. Genom att ge varje gäst en återanvändningsbar vattenflaska har resorten lyckats hålla 290.000 plastflaskor borta från Arubas soptipp. Genom att erbjuda hälsosammare mat och rimligare – även mer efterfrågade – portionsstorlekar, har matsvinnet kunnat reduceras med 30 %. Resorten har installerat öns största solcellspanel – maximum vad Arubas styre kunnat tillåta.

Bucuti har ålagt sig självt att följa CarbonNeutral-protokollet, världens ledande ramverk för att uppnå koldioxidneutralitet. Hotellet har inom ramen för sin koldioxidneutralitetscertifieringsprocess arbetat tillsammans med SCS Global Services (tidigare Scientific Certifications Systems) för att verifiera utsläppen inom resortens drift samt med Natural Capital Partners, koldioxidutsläppsexperter som bidrar med lösningar för att uppnå en positiv inverkan på koldioxidnivåer, förnybar energi, ekologisk mångfald och vatten.

Karibiens ekologiska pionjär

Ewald Biemans, ägare till och vd för Bucuti & Tara, tillika passionerad miljökämpe, har utan att ge upp skapat nya, hållbara sätt att driva hotellet sedan det öppnade 1987. Bucuti & Tara är allmänt känt som Karibiens mest miljövänliga resort och var det första hotellet i hela Nord- och Sydamerika som certifierades med ISO 14001, det första hotellet i Karibien som uppnått LEED Silver-certifieringen och har även utnämnts till världens mest hållvara hotell av Green Globe.

Biemans själv har fått många priser ock utmärkelser som grön ledare. Han har utnämnts till Årets gröna hotellägare av Caribbean Journal och var den förste individen någonsin att få Leader in Sustainability Gold Adrian Award från Hospitality Sales & Marketing Association International and National Geographic Traveler, en utmärkelse som tidigare bara gått till företag och organisationer. Han blir ofta ombedd att komma och tala vid evenemang rörande hållbarhet.

Varför investera i CarbonNeutral?

Jordens temperatur fortsätter att stiga och havsnivåerna likaså, vilket hotar kustområden över hela världen, som Aruba. Bucuti & Tara erkänner det faktum att människodrivna klimatförändringar är ett globalt problem som varje individ, företag och organisation har ett ansvar att ta itu med.

”Våra gäster har valt Aruba för dess naturliga, vackra stränder, det underbart turkosblå vattnet och den glada och hälsosamma befolkningen på ön. Vi måste skydda och ta hand om vår miljö på ett meningsfullt sätt, så att denna upplevelse finns kvar även i framtiden”, säger Ewald Biemans. ”Jag tror på att vårt hållbarhetsteams hårda arbete, passion och hängivenhet när det gäller att uppnå koldioxidneutralitet kommer att inspirera andra att genomföra samma sak.”

Läs mer på Bucuti.com.