HTML Component - cvd-header.html

HTML Component - jackrabbit-suppress.html

Denna webbplats använder sig av cookies. Några är helt nödvändiga, medan andra hjälper till att förbättra din upplevelse genom att ge oss insikt i hur våra besökare använder webbplatsen. For more info visit the privacy policy page.

Tillåt icke-nödvändiga cookies för:

Your preferences have been updated.

12 mar 2017

Hållbar turism: Bucuti & Tara Beach Resort på Aruba vet vad det handlar om

Hållbar turism: Bucuti & Tara Beach Resort på Aruba vet vad det handlar om

Förenta Nationerna har utlyst 2017 som ”Internationella året för hållbar turism och utveckling (IYST)”, vilket är ett av huvudområdena för  Centre of Excellence (COE) for the Sustainable Development of Small Island Developing States (SIDS) på Aruba. 

Målet med COE är att stärka nyskapandekraften och motståndskraften i SIDS över hela världen genom att erbjuda en plattform för kunskapsutbyte mellan önationer. Öarna är toppdestinationer för miljontals turister varje år, så det är inte konstigt att ett av de första fallstudierna för COE gäller en av de mest hållbara resorterna i världen, Bucuti & Tara Beach Resort på Aruba.

Öarnas speciella geografiska belägenhet och deras naturresurser och kulturarv gör dem unika för besökare, men samtidigt uppstår en mängd utmaningar och även en sårbarhet.

Enligt Taleb Rifai, generalsekreterare i FN:s världsturismorganisation (UNWTO) som var närvarande vid ATA:s Happiness 360 Conference sa i september 2016:

”Turism kan spela en nyckelroll för att stärka utvecklingen hos SIDS, med tanke på att denna sektor är den viktigaste för många ekonomier inom SIDS, och detta, i samband med den sårbarhet det innebär, gör SIDS till ett specialfall när det gäller utvecklingen av hållbar turism.”

 

Fallstudien beskriver hur Bucuti & Tara Beach Resort, som nyligen fått den högsta klassens certifiering för hållbara hotell av Green Globe, visar vägen när det gäller att genomföra hållbara praktiker.

Du kan själv läsa fallstudien Sustainable Tourism? Be my guest! -The case of Aruba's Bucuti and Tara Beach Resort  och läsa mer om IYST på www.tourism4development2017.org