HTML Component - cvd-header.html

HTML Component - jackrabbit-suppress.html

Denna webbplats använder sig av cookies. Några är helt nödvändiga, medan andra hjälper till att förbättra din upplevelse genom att ge oss insikt i hur våra besökare använder webbplatsen. For more info visit the privacy policy page.

Tillåt icke-nödvändiga cookies för:

Your preferences have been updated.

Red Sail Sports tours  in Aruba

15 sep 2018

Inga mer sugrör! Red Sail hoppar på tåget och förbjuder plastsugrör på sina turer

Runtom i världen används fler än 1 miljard sugrör varje dag! Om det fortsätter i den här takten kommer det att finnas mer plast än fisk i haven 2050.

”Som vattensportsarrangör befinner vi oss daglig på havet och under vattenytan och kan med egna ögon se vilken skada plasten gör på den marina floran och faunan”, säger Peter de Hoop, vd på Red Sail Aruba. ”Vi har standardrutiner när det gäller omsorgen om haven och det marina livet. Men att förbjuda plastsugrör var ett steg vi tog som har direkt inverkan på gästerna och deras upplevelse. Vi anser att det är av yttersta vikt att vi drar vårt stå till stacken när det gäller miljöförstöring, att rädda det marina livet och att skapa medvetenhet ombord, så att ta bort plastsugrören är en liten anpassning i vårt dagliga liv som över tid vill ha en stor inverkan.”

Red Sail Aruba No more Straws

Red Sail Aruba är en semesterexpert med över 27 års erfarenhet på ön. Red Sail Aruba äger en katamaran och en flotta med dykbåtar, unika undervattensfarkoster, en handfull butiker, en destinationsavdenling och är en rundturs- och aktivitetspartner och receptionspartner på flera av de större hotellen på ön.

Mer information finns på www.redsail.com.