HTML Component - Base Container

HTML Component - Hide JackRabbit

Denna webbplats använder sig av cookies. Några är helt nödvändiga, medan andra hjälper till att förbättra din upplevelse genom att ge oss insikt i hur våra besökare använder webbplatsen. For more info visit the privacy policy page.

Tillåt icke-nödvändiga cookies för:

Your preferences have been updated.

Official launch Event of the Happy Community Initiative.

23 jul 2019

Lansering av Happy Community Initiative – ett välgörenhetsprogram för Arubas besökare

Den officiella lanseringen av Happy Community Initiative!

Måndagen den 1 juli 2019 lanserade CEDE Aruba och Aruba Timeshare Association, uppbackade av Aruba Tourism Authority, Happy Community Initiative, en ny plattform för alla de besökare som vill skänka en slant till ett välgörande ändamål på Aruba. Prioriteringen är att främja projekt till nytta för Arubas ungdom. Besökare har möjlighet att donera genom projektets webbplats www.happycommunityaruba.org eller använda Karibiens första digitala donationskiosk, som finns tillgänglig på Playa Linda Beach Resort, Costa Linda Beach Resort, La Cabana Beach Resort & Casino samt Paradise Beach Villas. I tillägg till detta kommer många resorter att erbjuda möjligheten att donera vid utcheckningen.

Många människor runt om i världen har kommit att älska Aruba, vår One happy island och deras andra hem! Turismindustrin på Aruba har växt under många år och gör mycket bra ifrån sig. Särskilt amerikanska besökare har en speciell relation till Aruba. Turism för dock med sig utmaningar för små öar som Aruba. 60 % av ungdomarna mellan 12 och 18 har ingen vuxen som ser efter dem efter skolan. Oftast beroende på att föräldrarna arbetar. Många av Arubas ungdomar reser sällan och har det väldigt tråkigt på grund av brist på aktiviteter under skolloven. Hela 40 % av Arubas ungdomar går inte ut gymnasiet. Detta är ett stort dilemma för Arubas framtida ekonomi och turismindustri.

De ovan nämnda utmaningarna är anledningen till att CEDE Aruba tog kontakt med Aruba Timeshare Association för att föreslå ett partnerskap och starta ett pengainsamlingsprojekt. Tillsammans har de utfört en undersökning bland sina andelslägenhetsägare. Det visade sig att det fanns ett intresse att donera och volontärarbeta. Under 2019 har CEDE Aruba och ATSA skrivit under ett samarbetsavtal. Detta avtal klargör de båda parternas roller. Medan CEDE Aruba tar hand om donationerna och väljer ut de ungdomsprojekt som ska få stöd, kommer ATSA att motivera och stödja sina medlemmar att gå med i projektet. De deltagande resorterna har ansvaret att utbilda sin personal i att informera gästerna om detta positiva projekt. ATSA kommer dessutom tillsammans med CEDE Aruba att engagera potentiella partners.

Vart kommer donationerna att gå? En undersökning, nyligen utförd av CEDE Aruba och ATHA, en paraplyorganisation för lokala ungdomsföreningar, visar att mer än 60 % av Arubas ungdomar efterfrågar aktiviteter efter skolan, och särskilt idrott, matlagningskurser, konstaktiviteter och bara att ha ett säkert ställe att hänga på med kompisarna.  Fler än 50 ideella organisationer är intresserade av att hjälpa till med öns ungdomsaktiviteter. Donationer till Happy Community Initiative kommer att vara till hjälp när det gäller att starta verksamhet med tid för hemläxor och andra meningsfulla aktiviteter. I tillägg till detta kommer donationerna även att ge stöd till mentoraktiviteter under skollov och främja projekt som avser hjälpa ungdomar på glid. Sist men inte minst antas stödprogrammen att minska antalet ungdomar som hoppar av skolan och skapa nya möjligheter för dessa ungdomar att hitta en väg tillbaka till sin utbildning och hitta jobb på något av Arubas många företag.

CEDE Aruba kommer att säkerställa att alla donationer når meningsfulla projekt hos lokala ideella organisationer och kommer att kontrollera såväl kvalitet som att bokföringen är transparent bland de program som erbjuds. På detta sätt kan alla besökare vara säkra på att donationerna verkligen används som de ska. CEDE Aruba är en dynamisk samhällsstiftelse som stött ideella organisationer på Aruba sedan 1986. Denna lilla och praktiskt lagda organisation främjar samarbete mellan sociala organisationer inom olika samhällssektorer. CEDE Aruba delar ut stipendier, hjälper ideella organisationer med utvecklingen av projekt och sammanför organisationer med målet att förbättra samarbetet och på så sätt få en större inverkan. I tillägg till detta har CEDE Aruba byggt ett nätverk med nationella och internationella finansieringsorganisationer.

Happy Community Initiative har ett budskap till alla besökare på Aruba: One happy island – One act of kindness. Engagera dig, bli inspirerad och ta kontakt med vårt lokala nätverk. Låt oss bygga en bro mellan samhällsorganisationerna och turismindustrin. Hjälp oss att se till att Arubas ungdom är happy också framöver. Aruba Tourism Authority stöder detta initiativ av två anledningar: först och främst för att fokus ligger på Arubas ungdom, och därtill för att det finns en efterfrågan bland besökare och samarbetsgrupper om att hjälpa till och bli engagerad i lokala initiativ.

Mer information hittar du på www.happycommunityaruba.org eller mejla oss på info@happycommunity.org