HTML Component - cvd-header.html

HTML Component - jackrabbit-suppress.html

Denna webbplats använder sig av cookies. Några är helt nödvändiga, medan andra hjälper till att förbättra din upplevelse genom att ge oss insikt i hur våra besökare använder webbplatsen. For more info visit the privacy policy page.

Tillåt icke-nödvändiga cookies för:

Your preferences have been updated.

Aerial shot of resort.

29 feb 2016

Platinum för Manchebo Beach Resort & Spa

Platinum förManchebo Beach Resort & Spa- Green Globe

Manchebo Beach Resort & Spa på Eagle Beach har fått certifieringen Platinum Certification av Green Globe.

Resorten har som vision att fokusera på att ständigt nå högre tillfredsställelse hos såväl gäster som personal, förbättra effektiviteten, förbättra den unika produkten och hållbarheten och ge en intim och minnesvärd semesterupplevelse på fyrastjärnig nivå.

Green Globe har utfärdat Platinum-certifieringen till Manchebo Beach Resort & Spa för att utmärka resortens fantastiska prestation: att ha certifierats varje år i över 10 år. Resorten har även lyckats uppnå hela 90 % av kriterierna.

Birte Besocke, certifierings- och medlemskapsansvarig vid Green Globe säger: ”I år skulle vi vilja gratulera Manchebo Beach Resort & Spa för att vara de första i företagets historia som lyckas få Platinum-certifieringen. Det är en framgång utöver det vanliga.”

Manchebo har varit involverat i Green Globe 21 sedan 2003, när resorten fick sin första certifiering. Denna lyxiga, hälsomedvetna resort har uppnått certifieringen ”Gold” varje pr sedan 2007, vilket är den högsta nivån i Green Globe Certification-programmet.

Att Manchebo Beach Resort & Spa lyckats klara sig igenom den årliga genomgången visar prov på ett starkt engagemang för miljömässig och social hållbarhet. Resorten har också lyckats klara benchmarking mot miljömässiga nyckelfaktorer inklusive energi- och vattenkonsumtion, sopproduktion och samhällsengagemang.

Energi- och vattenanvändning övervakas i varje del av resorten och mål har satts upp för att reducera denna. Månatliga jämförelser av data baseras på hur många som bott på hotellet och hänsyn tas till speciella evenemang och aktiviteter för att förstå ovanliga toppar. Genom denna övervakning har man lyckats göra korrigeringar och förbättringar för att dra ner på förbrukningen. En stor nedgång i energikonsumtionen kunde skönjas när man gradvis övergick till LED-ljus, luftkonditioneringsapparatur av invertermodell, användningen av fotoceller och timers utomhus och även personalens vilja att reducera energianvändningen.

När det gäller vattenförbrukningen har man installerat kranar och duschar med lägre flöde, liksom toaletter med olika val av vattenmängd. Bevattningen sker med hjälp av timers och i de fall vattenslangar används så görs detta inom en viss tidsperiod. BDT-vatten (”gråvatten”) fångas upp i en underjordisk tank kontrollerad av timers och pumpas upp för att bevattna växtligheten, medan avloppsvattnet från toaletter (”svartvatten”) går till en separat septisk tank där det tas om hand av en entreprenör med specialisering på detta område.

Ett antal initiativ har implementerats för att reducera Manchebos påverkan på miljön. Som en del av resortens policy gällande återvinning och återanvändning, hämtas organiskt avfall av lokala jordbrukare för att komposteras. Använd matolja hämtas av Biofuel, eller lokalt företag, för att exporteras och återvinnas.

Resortens mål är att Manchebo Beach Resort & Spa ska vara Karibiens ledande självständiga lyxhotell. Och dess fokus på hållbarhet återstår: att upprätthålla en säker och hälsosammiljö för ön Aruba, dess invånare och besökande gäster.

Om Green Globe Certification

Green Globe är ett världsomspännande hållbarhetssystem baserat på internationellt erkända kriterier för hållbar drift inom rese- och turismindustrin. Green Globe är en världsomspännande certifiering med huvudkontor i Kalifornien och finns representerade i 83 länder. Green Globe är medlem i United Nations World Tourism Organization (UNWTO).