HTML Component - Base Container

HTML Component - Hide JackRabbit

Denna webbplats använder sig av cookies. Några är helt nödvändiga, medan andra hjälper till att förbättra din upplevelse genom att ge oss insikt i hur våra besökare använder webbplatsen. For more info visit the privacy policy page.

Tillåt icke-nödvändiga cookies för:

Your preferences have been updated.

12 jun 2018

Uppfräschningen av Palm Beach inleds i juni 2018

Efter två års planering kommer Varadero Aruba att genomföra ett stort revitaliserings- och restaureringsprojekt.

Området som ska fräschas upp är stranden mellan Playa Linda Beach Resort och Moomba Beach. 

Projektet kommer att pågå från juni till november 2018. Målet är att avlägsna slamliknande sand genom att deponera det 1 km ut till havs. Den sanden kommer sedan att ersättas med ren och fin sand. Resultatet väntas bli en renare och vackrare strand. Projektet kommer att genomföras av fackmän med godkända maskiner. 

Slammet består av organiskt material och är inte förorenat. Slammet har godkänts som säkert för såväl land som vatten enligt nederländsk jordkvalitetslagstiftning. Det marina livet kommer att övervakas av Natur- och miljökontoret (Dienst Natuur en Milieu) under processen.

Området mellan Playa Linda Beach Resort och Moomba Beach kommer att delas upp i 6 sektorer omfattande 50-80 meter var. Dessa sektorer kommer sedan att bearbetas en i taget, och kommer då att avskärmas med staket. Det kommer även att finnas informationstavlor så att Palm Beachs besökare vet vad som händer. Varje sektor kommer att ta c:a en månad i anspråk.  

Observera att vattnet kan vara grumligt under arbetets gång, när sanden lyfts upp får det denna verkan på vattnet. Det är dock både tillåtet och säkert att simma och dyka utanför avspärrningarna.

Om du har några frågor, får du gärna vända dig till Varadero Aruba på malayka@varaderoaruba.com.