PDA

View Full Version : Stoeltjes vast geketendMarc1955
02-02-2019, 04:15 PM
Wij komen nu voor het zevende achtereenvolgend jaar naar Aruba voor het mooie weer,de lieve mensen,het lekkere eten,etc. maar tot mijn verdriet zie ik het eiland steeds meer veramerikaansen . De grote hotels,condo's,appartementen complexen verrijzen als paddestoelen uit de grond,de prijzen stijgen behoorlijk maar mijn grootste ergernis is dat ( meestal ) Amerikanen hun bedjes/ stoeltjes vastketenen aan bijv.palapa's en dan pas in de middag verschijnen. Is hier niets tegen te doen ??
ik begrijp best dat Aruba het van het toerisme moet hebben en dat de Amerikanen waarschijnlijk meer " verteren " dan de Europeaan maar dat heeft, volgens mij, niets met het vastketenen van bedjes/stoeltjes te maken.
De romantiek van het eiland is langzaam aan het verdwijnen en dat zou eeuwig zonde zijn.

Aruba4ever
02-02-2019, 11:16 PM
Here is the translation.

Chairs permanently chained
We now come to Aruba for the seventh consecutive year for the nice weather, the lovely people, the delicious food, etc. but to my sadness I see the island becoming more and more Americans. The big hotels, condos, apartment complexes are set up like mushrooms, the prices are rising, but my biggest annoyance is that (mostly) Americans chain their beds / chairs to palapas and then only appear in the afternoon. Is there nothing to do against this?
I understand that Aruba should have it from tourism and that the Americans probably "digest" more than the European, but that does not, in my opinion, have anything to do with chaining beds / chairs.
The romance of the island is slowly disappearing and that would be eternal sin.

Aruba4ever
02-02-2019, 11:19 PM
I will be honest I have no idea what chaining your beds to the palapas is all about. I know some people drop their stuff and leave and that stinks. I have never seen any palapas chained up unless they had not been "issued" to any customers.

Andrea J.
02-02-2019, 11:34 PM
welkom bij het aruba.com gemeenschapsforum

Ik heb alleen de lounges en stoelen gezien die 's nachts met kettingen zijn opgesloten en van tevoren aan het strand bij de resorts aanbreken.ook heb ik de stoelen en lounge verhuurstoelen alleen met kettingen opgesloten gezien.

robin
02-03-2019, 07:03 AM
The property manager he told us a few years ago people started chaining their chairs to the palapas overnight. He called the police(remember the beaches are public) and they cut the chains and put the chairs with the trash cans.

Marc1955
02-05-2019, 01:49 AM
Kijk 's morgens maar bij Eagle Beach.

GETA62
02-05-2019, 05:43 AM
Kijk 's morgens maar bij Eagle Beach.

We never see chained chairs to palapa but very often can see that bunch of the beach chairs ate putting under palapa and nobody showing up unroll late afternoon. After 3pm people start arriving, family after family. They are not a tourists, these people are living in Aruba and most likely coming to the beach after work.and we never had a problem to get a palapa on eagle beach without coming early or "reserved" in early hours.

Marc1955
02-17-2019, 10:04 AM
Sorry, maar als wij 's morgens komen zijn er wel degelijk stoeltjes/bedjes van toeristen vastgeketend aan de palapa's.

Andrea J.
02-17-2019, 11:55 AM
i have never seen it.
I have seen resort chairs chained and locked.
If folks are doing this, they need to be reported.
Please read Robin's response to you, posting # 5 in this thread.

ik heb het nog nooit gezien.
Ik heb de stoelen van het resort geketend en vergrendeld gezien.
Als mensen dit doen, moeten ze worden gemeld. Lees de reactie van Robin op u en plaats # 5 in deze thread.


Sorry, maar als wij 's morgens komen zijn er wel degelijk stoeltjes/bedjes van toeristen vastgeketend aan de palapa's.

Andrea J.
02-17-2019, 11:57 AM
also, why do Americans make you sad?
Have you seen Americans locking up their chairs?


Marc 1955 ..ook, waarom maken Amerikanen je verdrietig?
Heb je gezien dat Amerikanen hun stoelen op slot deden?
Here is the translation.

Chairs permanently chained


We now come to Aruba for the seventh consecutive year for the nice weather, the lovely people, the delicious food, etc. but to my sadness I see the island becoming more and more Americans. The big hotels, condos, apartment complexes are set up like mushrooms, the prices are rising, but my biggest annoyance is that (mostly) Americans chain their beds / chairs to palapas and then only appear in the afternoon. Is there nothing to do against this?
I understand that Aruba should have it from tourism and that the Americans probably "digest" more than the European, but that does not, in my opinion, have anything to do with chaining beds / chairs.
The romance of the island is slowly disappearing and that would be eternal sin.